Passend onderwijs

Passend onderwijs. Wat is dat?

Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Scholen uit De Bilt, Zeist,

Driebergen, Doorn, Maarsbergen en Wijk bij Duurstede vallen onder het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht e.o. In dit samenwerkingsverband (SWV) werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) van het voorgezet onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in deze regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Schoolondersteuningsprofielen en ontwikkelingsperspectiefplannen (opp).

Elke school legt in een ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het SWV beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In dat ondersteuningsplan staan afspraken over:

• welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
• welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
• hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen worden verdeeld;
• wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
• hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.