Groep 8 informatie

Informatiemomenten Christelijk Lyceum Zeist

Open lesmiddag, na inschrijving

Inschrijven: openlesmiddag@clz.nl

Woensdag 2 december 2020 van 13.45 – 15.30 uur

Woensdag 9 december 2020 van 13.45 – 15.30 uur

Open dagen, na inschrijving

Vrijdag    15 januari 2021: van 15.00 – 21.00 uur

Zaterdag 16 januari 2021: van   9.00 – 15.00 uur

Informatieavonden, via livestream

Dinsdag 12 januari 2021: vmbo-tl, havo en tweetalig havo

Woensdag 13 januari 2021: atheneum, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium

Gymnasiummiddag, na inschrijving

Woensdag   6 januari 2021 van 14.00 – 15.30  uur

Woensdag 13 januari 2021 van 14.00 – 15.30 uur