Mentor

Mentor

Elke onderbouwklas heeft een mentor. Deze is de spil in de begeleiding en bewaakt het sociale klimaat in de klas.  Er zijn klassen met een duo-mentoraat.

De mentor ondersteunt de leerlingen bij hun studie en houdt hun prestaties bij en is degene bij wie de ouders kunnen informeren naar het studieverloop van de leerling.

De mentor overlegt met collega’s als dat nodig is en staat de leerling met raad en daad bij als het gaat om persoonlijke moeilijkheden.

In de brugklassen wordt de mentor bijgestaan door twee leerlingen uit de bovenbouw.

In de brugklas en in klas 2 geeft de mentor studiebegeleidingslessen.

In de bovenbouw kan naast klassenmentoraat ook sprake zijn van individueel mentoraat.

 

Klik voor een uitgebreide beschrijving op Mentoraat op CLZ

DSC_4819