Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is mogelijk voor leerlingen met ernstige leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Op basis van een uitgebreid en recent onderzoeksrapport, opgesteld door een daartoe bevoegde deskundige, stelt de school in samenspraak met ouders vast welke ondersteuning de school kan bieden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan leerlingen met een autistische spectrumstoornis (ASS).

Criteria voor toewijzing van extra ondersteuning

Toewijzing van extra ondersteuning door de school vindt plaats:

  • op basis van het onderzoeksrapport
  • op basis van handelingsgerichte diagnostiek
  • na overleg met ouders
  • met transparante procedures, en
  • met minimale bureaucratie.

 

Indien zich gedurende het schooljaar ernstige problemen voordoen, kan de leerling – na toestemming van ouders en/of de leerling zelf – worden aangemeld voor bespreking in het Zorg- en adviesteam (ZAT).