Medische problemen

Beleid en maatregelen bij medische problemen

  • In geval van medische problemen kan de school tijdelijke of permanente vrijstelling verlenen voor het vak lichamelijke opvoeding. Een verzoek hiertoe wordt schriftelijk gedaan bij de vrijstellingscommissie.
  • In geval van medische problemen die anderszins een belemmering zijn voor het volgen van een bepaald vak, dient ook schriftelijk een vrijstelling te worden aangevraagd.