Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Zorg- en Adviesteam bestaat uit de vertegenwoordiging van de school (zorgcoördinator, verantwoordelijke teamleider en/of mentor), aangevuld met externe deskundigen, zoals schoolarts/jeugdverpleegkundige, leerplicht, Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het ZAT wordt voorgezeten door de zorgcoördinator.

Het ZAT bespreekt het ondersteuningsaanbod van de school, voert casusoverleg, maakt afspraken over wie actie gaat nemen en adviseert ouders, mentoren en/of docenten over de te nemen vervolgstappen.

 

Centrum Jeugd en Gezin