Sociale vaardigheid

Beleid en maatregelen t.a.v. sociale vaardigheidsproblemen

Leerlingen bij wie een gebrek aan of een probleem met sociale vaardigheden wordt opgemerkt, kunnen – na overleg met de ouders en de leerling – worden aangemeld voor sociale vaardigheidstraining. Deze training wordt gegeven buiten school door een externe instantie.