Faalangst

Beleid en maatregelen t.a.v. faalangst

  • In klas 2 wordt bij alle leerlingen een faalangsttest afgenomen.
  • Leerlingen bij wie sprake is van faalangst, kunnen een faalangstreductietraining volgen. Deze training wordt op school door bevoegde docenten gegeven.

Als bij een leerling uit een ander leerjaar een vermoeden van faalangst wordt gemeld, wordt bij deze leerling eerst een faalangsttest afgenomen. Bij een positieve uitslag worden de mogelijkheden van faalangstreductietraining bekeken.

Wanneer een leerling in de eindexamenklas last heeft van examenvrees, kan hen examenstresstraining aangeboden worden. Deze training wordt op school door een externe trainer gegeven.