Vrijstelling aanvragen

Vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor het al dan niet tijdelijk volgen van een vak dienen de ouders/verzorgers van de leerling een aanvraag in te dienen bij de vrijstellingscommissie t.a.v. de heer D.J. Platenkamp (d.platenkamp@clz.nl ). In haar oordeel baseert de commissie zich op de Vrijstellingsregeling.