Vertrouwenspersoon, intern en extern

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur bij het bewaken en bevorderen van een veilig klimaat op school.

Het CLZ heeft twee vertrouwenspersonen, die zowel beschikbaar zijn voor leerlingen als voor medewerkers.

Zij kunnen tevens helpen bij de uitvoering van de klachtenregeling-cvo-groep.

De vertrouwenspersonen zijn mevrouw S. Gerritsen en de heer H. Huiberts.

 

Informatie extern vertrouwenspersoon klik hier.