Basisondersteuning

Onze school biedt het volgende pakket aan basisondersteuning

4.1    zorgcoördinator

4.2    mentoraat

4.3    decanaat/loopbaanoriënatie

4.4    vertrouwenspersoon

4.5     vrijstellingsregeling

4.6     beleid tegen pesten

4.7     beleid en maatregelen t.a.v. dyslexie

4.8     beleid en maatregelen t.a.v. dyscalculie

4.9      beleid en maatregelen t.a.v. dysgrafie

4.10    beleid en maatregelen t.a.v. ADHD/ADD

4.11     beleid en maatregelen t.a.v. ASS

4.12     beleid en maatregelen t.a.v. faalangst

4.13     beleid en maatregelen t.a.v. sociale vaardigheid

4.14     beleid en maatregelen bij medische problemen