Dyscalculie

Beleid en maatregelen ten aanzien van dyscalculie

  • De leerling met een dyscalculieverklaring ontvangt van de school een zorgpas, die de gehele schoolloopbaan geldig blijft.
  • Bij het afnemen van toetsen waarbij veel rekenvaardigheden worden gevraagd, heeft de leerling in de Onderbouw klas 1,2 en 3 recht op 20 % meer tijd dan overige leerlingen voor dezelfde toets of 20 % minder toetsvragen in dezelfde tijd als extra tijd niet mogelijk is.
    In geval van vermindering van het aantal toetsvragen wordt vooraf aangegeven welke vragen mogen worden overgeslagen. De leerling dient vooraf te kiezen of zonder tijdverlenging de volledige toets wordt gemaakt (en beoordeeld) of de verkorte versie (met de aangepaste beoordeling)
  • Docenten worden voorgelicht over de beste aanpak in de klas.