Dyslexie

Beleid en maatregelen t.a.v. Dyslexie

 • De leerling met een dyslexieverklaring ontvangt van de school een zorgpas, die de gehele schoolloopbaan geldig blijft.
 • Bij het afnemen van toetsen heeft de leerling in de Onderbouw klas 1,2 en 3 recht op 20 % meer tijd dan overige leerlingen voor dezelfde toets of 20 % minder toetsvragen in dezelfde tijd als extra tijd niet mogelijk is.
 • In geval van vermindering van het aantal toetsvragen wordt vooraf aangegeven welke vragen mogen worden overgeslagen. De leerling dient vooraf te kiezen of zonder tijdverlenging de volledige toets wordt gemaakt (en beoordeeld) of de verkorte versie (met de aangepaste beoordeling).
 • Voor de leerlingen van de Bovenbouw (klas 4 en hoger) geldt:
  Bij het afnemen van toetsen heeft de leerling recht op 20% meer tijd dan overige leerlingen.
 • Bij het Centraal Examen krijgen de leerlingen de toetsen op A4 formaat in lettertype Arial 12 aangeboden. Om de leerlingen daarop voor te bereiden worden de toetsen tijdens hun hele schoolloopbaan dus ook op die manier aangeboden.
 • Bij de beoordeling van een toets wordt spelling niet meegerekend als het niet tot het toetsonderdeel behoort.
 • In de periode van de onderbouw klas 1 en 2 krijgen dyslectische leerlingen voor de talen een bodemcijfer 3, tenzij de betrokken leerling – naar het oordeel van de docent – onvoldoende inzet aan de dag legt.
 • Dyslectische leerlingen is het gebruik van een Daisy-speler of andere hulpmiddelen toegestaan, indien dit in het onderzoeksrapport wordt vermeld.
 • Docenten worden voorgelicht over de beste aanpak in de klas.

Extra ondersteuningsmogelijkheid:
Dyslectische leerlingen kunnen via de school de beschikking krijgen over het programma Claroread. Claroread is een programma van spraaksoftware waarmee de leerling auditieve ondersteuning krijgt bij het lezen. De schoolboeken worden hiertoe gescand en beschikbaar gesteld aan de leerling.

Het programma kan zowel thuis als tijdens de les worden gebruikt. Het gebruik bij toetsen is (voorlopig) nog niet toegestaan.