Zorgcoördinator/zorgplan

De zorgcoördinator ondersteunt en adviseert mentoren en docenten bij de begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen.  Zij coördineert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid. Zij onderhoudt contacten met externe deskundigen en/of jeugdhulpverlening.
Onze zorgcoördinator is Cobie Witbraad (c.witbraad@clz.nl).

Voor het zorgplan kunt u klikken op onderstaande link.

ZORGPLAN-CLZ-2017-2018

Voor het schoolondersteuningsprofiel klik hier: Schoolondersteuningsprofiel Christelijk Lyceum Zeist

Voor het stappenplan in de meldcode kindermishandeling hier: Stappen in de zorgroute – Stappen in de meldcode-1