Verscherpte maatregelen Corona m.i.v. 5 oktober a.s.

Zeist, 2 oktober 2020

Betreft: verscherping Corona-maatregelen in de school

Geachte ouders, beste leerlingen,

Zoals u weet, zoals jullie weten, heeft de afgelopen dagen landelijk een discussie plaatsgevonden over het al dan niet dragen van mondkapjes in het onderwijs, in het bijzonder op de middelbare scholen. Op basis van het overleg tussen diverse belangenorganisaties heeft de Minister van Onderwijs gisteren het dringende advies gegeven het dragen van mondkapjes verplicht te stellen op scholen voor voortgezet onderwijs.

De schoolleiding heeft vandaag besloten met ingang van maandag 5 oktober a.s. het dragen van mondkapjes op onze school verplicht te stellen. Leerlingen kunnen hier op medische indicatie van vrijgesteld worden.

Deze verplichting geldt voor alle medewerkers en leerlingen tijdens het verblijf in alle ruimtes van de school behalve tijdens de lessen en tijdens de middaglunch al zittend of staand. Voor de practicumlessen, zoals al eerder bericht, blijft de verplichting een mondkapje te dragen uiteraard van kracht. Leerlingen dienen zelf voor een mondkapje te zorgen.

Het is van het grootste belang op te merken dat deze maatregel op geen enkele wijze de bestaande maatregelen vervangt, zoals de noodzaak 1,5 m afstand tussen de leerlingen en het personeel in de school.

Ondanks de ernst van de situatie, de toenemende mate waarop op het ogenblik de besmettingen plaatsvinden, spreken we toch de hoop uit, de komende tijd te kunnen volstaan met het huidige pakket aan maatregelen.

Ten aanzien van het onderzoek naar de mate van ventilatie in ons schoolgebouw is overigens vastgesteld, dat verdere aanpassingen niet noodzakelijk zijn onder de strikte voorwaarde, dat de toevoer van frisse lucht ook in de wintermaanden gegarandeerd blijft. Uiteraard zullen we het ventilatie vraagstuk met de realisatie van de verbouwing verder aanpakken.

In de hoop u met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

R.M. Bijeman,
Rector