6V: PWS presentaties woensdag 13 februari, 15.30 – 17.00 uur

Zeist, 22 januari 2019

Betreft:  6 VWO – presentaties profielwerkstukken, 13-2-2019

Geachte heer/mevrouw,

Een belangrijk onderdeel in het onderwijsprogramma van het VWO is het profielwerkstuk (PWS), een groot project dat groepen leerlingen buiten de lessen om maken onder begeleiding van een docent. Het PWS is de ‘meesterproef’ van hun middelbare schoolopleiding waarbij de leerlingen al hun kennis en vaardigheden opgedaan op het CLZ hebben laten samenkomen in een door henzelf bedacht, opgezet  en uitgevoerd onderzoek.

Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en inmiddels zijn de PWS-sen ingeleverd en zijn de begeleiders druk met beoordelen. Het is een goed gebruik van het CLZ om de leerlingen hun gemaakte werkstukken te laten presenteren. Wij nodigen u van harte uit deze presentaties bij te wonen op

woensdag 13 februari 15.30 – 17.00 uur

De presentaties vinden gelijktijdig in meerdere lokalen plaats. Elke groep krijgt ongeveer 15 minuten de tijd hun werkstuk te presenteren en vragen vanuit het publiek te beantwoorden. De indeling van de lokalen zal spoedig bekend worden gemaakt aan uw kind. Wij hopen van harte dat u in de gelegenheid bent deze middag bij te wonen.

Wij wensen de leerlingen alvast heel veel succes bij de voorbereiding en uitvoering hiervan.

Met vriendelijke groeten,

mede namens de begeleiders,

Ron Vonk en Sidhartha Chafekar