5V: Excursie Den Haag d.d. 12 maart a.s.

Zeist, 4 maart 2020

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van 5 vwo

Betreft: excursie Den Haag d.d. 12 maart

Geachte heer/mevrouw,

Ieder schooljaar gaan de klassen die maatschappijleer volgen op excursie naar Den Haag. Donderdag 12 maart zijn de vijfde klassen atheneum en gymnasium aan de beurt. De leerlingen uit de (tweetalig) atheneum en Nederlandstalig gymnasium klassen zullen de dag vullen met een programma van ProDemos. De groep leerlingen uit het tweetalig gymnasium zullen een alternatief programma volgen. Graag wil ik u, namens de sectie Maatschappijleer, op de hoogte stellen van de organisatie van deze dag.

Inhoud
De leerlingen bezoeken ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, in Den Haag. Deze organisatie organiseert educatieve dagen en rondleidingen in en om het Binnenhof. De leerlingen zullen deze dag onder andere een bezoek brengen aan de Eerste en Tweede Kamer, de Ridderzaal en verschillende activiteiten ondernemen om meer te leren over de Nederlandse politiek.

De tweetalig gymnasium leerlingen zullen een bezoek brengen aan Humanity House, een organisatie die zich richt op het dichterbij brengen en voelbaar maken van wereldproblemen. Hier zullen zij, ter voorbereiding op het bezoek aan Brussel, aan een VN simulatie deelnemen. Dit om politiek op wereldniveau inzichtelijk te maken. Daarnaast zullen zij een rondleiding krijgen door de Gevangenpoort, met als uitgangspunt de geschiedenis en verloop van straffen.

Wanneer
Donderdagochtend vertrekt de bus om 08.15 uur van school. Leerlingen worden geacht om 08.00 uur aanwezig te zijn. Het is onze bedoeling om rond 16.45 uur weer in Zeist terug te zijn. De ervaring leert echter dat het verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht niet altijd even gunstig is. Het is dus mogelijk dat we pas later terug zijn.

Meenemen
We raden aan een lunch mee te nemen.

Het zal voor de leerlingen en hun begeleiders een leuke en leerzame dag worden. Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Julien Geurts
j.geurts@clz.nl