5V: Excursie Den Haag 15 mei 2019

Zeist, 13 mei 2019

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van VWO5

Betreft: excursie Den Haag 15 mei

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik u, mede namens de collega’s van de sectie Maatschappijleer, op de hoogte stellen van de organisatie van de excursie naar Den Haag.

Inhoud

De leerlingen bezoeken ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, in Den Haag. ProDemos organiseert educatieve dagen en rondleidingen in en om het Binnenhof. De leerlingen zullen deze dag onder andere een bezoek brengen aan de Eerste en Tweede Kamer, de Ridderzaal en verschillende activiteiten ondernemen om meer actief te leren over de Nederlandse politiek.

Wanneer

Woensdagochtend vertrekt de bus om 08.30 uur van school. Leerlingen worden geacht om 08.15 uur aanwezig te zijn. Het is onze bedoeling om ongeveer 17.00 uur weer in Zeist terug te zijn. De ervaring leert echter dat het verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht niet altijd even gunstig is. Het is dus mogelijk dat we pas later terug zijn.

Begeleiding

De leerlingen worden deze dag begeleid door mevrouw Dufresne, de heer Pegg, de heer v. Diggelen, de heer Lijklema, de heer Kamsteeg, mevrouw Wilminkova en de heer Tumminaro.

Meenemen

We raden aan een lunch mee te nemen.

Het zal voor de leerlingen en hun begeleiders een leuke en leerzame dag worden.

Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hanneke de Gier
Teamleider vwo bovenbouw