5H/5V: Verslag excursie Aardrijkskunde

Excursie Aardrijkskunde klas 5H en 5V

In de week voor de herfstvakantie gingen de aardrijkskundeklassen 5H en 5V op excursie naar een inmiddels niet meer werkzame mijn in Blégny (België) en Zuid-Limburg. De leerlingen moesten zich om kwart voor zeven verzamelen voor de school, waarna we gezamenlijk richting het zuiden gingen. De heer H. Sohl (oud-docent aardrijkskunde) was natuurlijk van de partij.  Het was bijzonder voor de leerlingen (en ook voor ons) om eens te ervaren hoe het moet zijn geweest om in een mijn te werken. Gedurende een twee-uur durende rondleiding werden we geïnformeerd door een voormalig mijnwerker over de zware werkomstandigheden waaronder zowel volwassenen als kinderen moesten werken. En dan natuurlijk die arme paarden, die hun ganse leven onder de grond verbleven. Het leukste gedeelte was misschien wel de lift naar beneden de mijn in.. iedereen gillen!

Na een lunch met Vlaamse frites door naar Sinnich, net ten zuiden van de Nederlandse grens, waar we een wandeling van maar liefst drie uur maakten. Onderweg werden de leerlingen verteld over het Pleistoceen, de periode waarin de kou het onmogelijk maakte voor de rivieren om zich diep in te snijden maar zich uitwaaierden over de vlaktes, het Krijt, waarin de maashagedis (Mosasaurus) van ruim vijftien meter rondzwom in ondiepe zeeën, en tot slot het Carboon, een periode van ruim 300 miljoen jaar geleden toen Nederland nog op de evenaar lag en waarin de steenkool werd gevormd.

Het was een prachtig dag. Dinsdag met 5H liep nog niet perfect, (er was modder, leerlingen vielen, ik nam een verkeerde afslag waardoor we twintig minuten teveel liepen), maar donderdag in de zon met 5V liep alles op rolletjes. Leerlingen wisten restanten van de zeventig miljoen jaar oude pijlinktvis los te peuteren uit de Krijtwant, en als prachtige afsluiting eindigden we in de Heimansgroeve, met uitgebreide toelichting van de heer Sohl over de gesteenten uit het Carboon.

Mw. F. Punte
Docent aardrijkskunde