5H: PWS markt 18 februari a.s., 16.00 uur

Zeist, 21 januari 2019

De ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen in 5-havo

Betreft: Profielwerkstuk presentaties Havo: de PWS-markt ma 18-2-2019

Geachte heer, mevrouw,

Maandagmiddag 18 februari vindt de jaarlijkse Profielwerkstukkenmarkt van 5-havo plaats. Op deze PWS-markt presenteren de eindexamenkandidaten het project waar zij de afgelopen maanden zo hard aan gewerkt hebben.

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken, luisteren, te proeven en te ruiken, vragen te stellen en vragen te beantwoorden, zodat u daarna uw stem kunt geven voor de twee profielwerkstukpresentaties die in uw ogen het beste zijn: een stem voor de Natuurprofielen en een stem voor de Maatschappijprofielen. U heeft dus een belangrijke rol, want voor de winnende PWS-groepjes is er naast de eer een leuke attentie.

De leerlingen van 5-havo en hun docenten zouden het erg op prijs stellen als u tijd kunt vrij maken om hun presentaties te komen bewonderen.

De PWS-markt opent op maandag 18 februari om 16:00 uur in het grand café. U kunt nog tot kwart over vijf uw stem komen uitbrengen, zodat uiterlijk 17:30 uur de winnaars bekend zijn!

Met vriendelijke groet,

Christiaan Steenstra
Teamleider havo