5H/6V: 17 oktober uitreiking FCE, Anglia, CAE certificaten

Zeist, 3 oktober 2019

De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 5-havo en 6-vwo

Betreft: uitreiking FCE-/Anglia-/CAE/Delf-certificaten 17-10-2019

Geachte heer, mevrouw,

Het afgelopen schooljaar heeft uw kind een extra inspanning geleverd voor het vak Engels en daarmee een prachtig certificaat behaald. Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke uitreiking daarvan.

De uitreiking vindt plaats op donderdag 17 oktober in de aula van de school. Aanvangstijd is 17.00 uur.

Na afloop is er voor iedereen een hapje en een drankje.

Wij hopen u donderdag 17 oktober te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
mede namens mevr. J.M. de Gier, teamleider bovenbouw vwo

Hr. P.J. C. Steenstra,
Teamleider bovenbouw havo