4VMBO/4HAVO/5VWO: 7/2 excursie Amsterdam Kunst Algemeen

Zeist, 4 februari 2019

De ouders van de leerlingen van de klassen 4VMBO, 4HAVO, 5VWO (Kunst Algemeen)

Betreft: excursie 7 februari a.s.

Geachte ouders en verzorgers,

Op donderdag 7 februari gaan de leerlingen van 4VMBO, 4H en 5V die Kunst Algemeen in hun pakket hebben naar Amsterdam. De leerlingen bezoeken het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum waar wij de vaste collectie gaan bespreken.

  • De leerlingen moeten om 8.15 uur op school zijn.
  • Wij vertrekken weer uit Amsterdam om 15.00 uur en hopen om 16.00 uur weer terug op school te zijn.
  • Leerlingen moeten zakgeld en lunch meenemen.

De leerlingen worden begeleid door de heren P. Kamsteeg en P. Hasebos, mevrouw I. Hoedemakers en ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,
H. Kroon
Docent

h.kroon@clz.nl