4V: LO/PE op school vanaf 10 juni!

Beste leerlingen en ouders,

Sinds 1 juni is de school weer open en zijn wij druk bezig om de lessen Lichamelijke Opvoeding /Physical Education (LO/PE) weer op te starten. De LO/PE lessen zullen daarom ook vanaf woensdag 10 juni weer starten. Deze lessen zullen worden gegeven door je eigen docent en een andere docent. Om jullie goed voorbereid op school te laten komen volgt hieronder belangrijke informatie over de lessen LO/PE. Houd je ten allen tijde aan deze voorschriften:

Bewegen beleven 

Dat is ons motto voor de komende weken, plezier hebben tijdens het sportief bewegen met elkaar en natuurlijk binnen de gestelde eisen van het RIVM / KVLO.

1,5 meter afstand

Het is van belang om continu 1,5 meter afstand te houden, tijdens de les en ook tijdens het moment dat je naar school fietst, het sportveld loopt, het wachten op het sportveld en het teruglopen naar school.

Sportveld op school

De LO/PE lessen zullen buiten plaatsvinden op het sportveld bij school. Het is de bedoeling dat je na de les rechtstreeks naar huis gaat.

Kleding

Jullie komen vanuit huis. Wij verwachten dat jullie je thuis voor en na de les omkleden.

Toiletgebruik / handen wassen (vooraf en achteraf)

Was thuis voordat je weggaat je handen met zeep.

Bij de ingang van het  sportveld (bij de extra klasunits) zal er desinfecterende handgel beschikbaar zijn en papieren doekjes. Je gebruikt eerst handgel voordat je het grasveld op loopt.

Na de les gebruik je wederom desinfecterende handgel voordat je naar je fiets loopt en direct naar huis gaat.

Gebruik materiaal

Gebruiksmateriaal wat door leerlingen wordt aangeraakt zal na elke les samen met de leerlingen schoongemaakt worden. Groter materiaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt na elke lesdag schoongemaakt. Er zijn tijdens de les ook andere voorzieningen aanwezig (zoals beschermende wegwerphandschoenen) die gebruikt kunnen worden.

Aandachtspunten op een rij:

De leerling

  • komt in sportkleding naar school;
  • loopt langs de tafels om de handen te ontsmetten voordat hij/zij het veld op gaat;
  • ontsmet na de les het materiaal dat hij/zij gebruikt heeft;
  • verlaat na de les het veld en de school zo snel mogelijk;
  • houdt voor, tijdens en na de les 1,5 meter afstand;
  • krijgt les van de eigen docent en een andere docent.

We kijken er naar uit om jullie weer te mogen ontmoeten en zo met elkaar sportief bezig te zijn.

Sectie LO