4Tak: Excursie water – 9 oktober a.s.

Zeist, 2 oktober 2019

De 4T-leerlingen  met aardrijkskunde en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft:  Excursie ‘water’ aardrijkskunde – 9 oktober 2019

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op woensdag 9 oktober a.s. gaan de leerlingen uit klas 4-VMBO voor het vak aardrijkskunde een bezoek brengen aan het rivierengebied en de Tweede Maasvlakte.

Dit bezoek staat in het kader van het eindexamenonderwerp ‘Water’ en heeft als doel:
‘De leerling kan aan het einde van de dag in eigen woorden zijn/haar beeld van de Rotterdamse haven beschrijven. De leerling kan uitleggen hoe Nederland omgaat met rivierwater(berging) en het verdedigen van laag Nederland tegen piekafvoeren van rivieren en stijgend zeewater.

Het programma beslaat de gehele schooldag van 9 oktober.
Leerlingen worden 08.15 verwacht in het Grand Café in het Christelijk Lyceum Zeist.

Van leerlingen wordt verwacht dat ze zelf een lunchpakket met drinken meenemen.

Meenemen tijdens de excursie:

  • identiteitsbewijs
  • lunchpakket + drinken
  • excursiegids + kleurpotloden + pen + aantekeningenschrift
  • telefoon met camera
  • kleding passend bij de weersomstandigheden

De leerlingen krijgen in de voorbereidende les instructie over de wijze van met elkaar op stap gaan. De excursie is een onderdeel van het lesprogramma en de schoolregels en omgangsnormen zijn zodoende van toepassing.

De leerlingen krijgen voor de excursie een beoordeling voor de kwaliteit en de volledigheid van de excursiegids en positieve houding gedurende de dag in de vorm van een voldoende of onvoldoende. De excursie telt als handelingsdeel voor het schoolexamen en moet zodoende voldoende worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het eindexamen.

Bij afwezigheid op 9 oktober vindt een herkansing plaats middels een opdracht van vergelijkbare inhoud en tijdsinvestering in de eigen tijd van de leerling.

Neem bij vragen, opmerkingen of suggesties contact op met ondergetekende.

Met hartelijke groet namens de docenten aardrijkskunde,

Vincent Kraaijeveld, Docent T4_AK_1
v.kraaijeveld@clz.nl