4Hgs: Tentoonstelling geschiedenis 2 november a.s. 15.00 – 16.00 uur

Zeist, 30 oktober 2018

Betreft: uitnodiging tentoonstelling geschiedenis 2 november 15.00 – 16.00 uur

De ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen 4 Havo met geschiedenis,

Dit jaar zullen onze geschiedenisleerlingen uit 4-havo een tentoonstelling maken met als thema ‘historische ontmoetingen’. Graag nodigen wij u uit voor deze tentoonstelling in het Grand Café van het Christelijk Lyceum Zeist, op vrijdag 2 november, tussen 15.00 en 16.00 uur.

Met dit project wordt de eerste periode van het vierde leerjaar geschiedenis afgesloten.

Gedurende deze eerste periode hebben de leerlingen de Tijdvakken 1 t/m 4 bestudeerd. Dat zijn de periodes: Prehistorie, Oudheid (Grieken en Romeinen) en de Middeleeuwen

Zij maakten hierbij (opnieuw) kennis met de politiek/militaire, economische, culturele en religieuze omstandigheden waarin mensen in Europa en het Midden-Oosten verkeerden, handelden en oorlogen voerden. Zo werden bestudeerd: de levenswijze van de eerste mens die zich ontwikkelde tot boer, de Romeinse veroveraars die een imperium opbouwden en de middeleeuwse handelsreizigers die de eerste internationale handelsnetwerken vormgaven en zo fortuinen verdienden.

Al deze genoemde historische ontwikkelingen zorgden voor historische ontmoetingen en onvermijdelijke ‘botsingen’ tussen culturen. Tijdens dit project bestuderen de leerlingen een dergelijke ‘historische ontmoeting’ en geven zij hier, geheel op eigen wijze en met inbreng van hun eigen kennis, vorm aan.

Om deze tentoonstelling te realiseren hebben de leerlingen theoretisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal in combinatie met de presentatie op de tentoonstelling meetellen als hun eerste PTA-cijfer voor het vak Geschiedenis.

Wij hopen u op 2 november welkom te kunnen heten.

Met vriendelijke groeten,

Pablo Kamsteeg
Katja van Wamel
Docenten geschiedenis CLZ