4H: Voorstelling Middeleeuwen 10 december, 13.30 uur

Zeist, 27 november 2019

Betreft: uitnodiging voorstelling middeleeuwen 10 december 13.30 uur

De ouders/verzorgers van de leerlingen van 4-havo,

Geachte heer/mevrouw,

 Vraaie historie ende al waar

Mag ik u tellen, hoort er naar.

Maandag 9 en dinsdag 10 december vertoeven onze 4-havo-leerlingen in middeleeuwse sferen. Op die dagen zijn ze namelijk bezig met een toneelworkshop. Ze maken onder begeleiding een moderne versie van een middeleeuws werk. Karel ende Elegast, Mariken van Nieumeghen, Beatrijs en Vos Rijnaert krijgen alle een flinke make-over.

Op dinsdag 10 december tijdens het zesde uur voeren de leerlingen hun toneelstuk op en wij willen u daar van harte voor uitnodigen. De voorstellingen duren ongeveer een uur en beginnen om 13.30 uur. Ze worden gespeeld in de aula of de lokalen om de aula heen (lokaal 207 t/m 210). Er is ook een middeleeuws marktplein ingericht.

We hopen u te zien.

Met vriendelijke groet,
namens de sectie Nederlands en de leerlingen,

Jelle Kokkes, Joska Berg en Hannelore Bijlsma
Docenten Nederlands