4H: Excursie maatschappijleer Den Haag

Zeist, 4 oktober 2019

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van 4-havo

Betreft: excursie Den Haag op vrijdag 11 oktober 2019

Geachte heer/mevrouw,

Op vrijdag 11 oktober a.s. gaan onze 4-havo-leerlingen op excursie naar Den Haag.

Graag wil ik u, mede namens de collega’s van de sectie Maatschappijleer, op de hoogte stellen van de organisatie van deze dag.

Inhoud

De leerlingen bezoeken ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat, in Den Haag. Deze organisatie organiseert educatieve dagen en rondleidingen in en om het Binnenhof. De leerlingen zullen deze dag onder andere een bezoek brengen aan de Eerste en Tweede Kamer, de Ridderzaal en verschillende activiteiten ondernemen om meer te leren over de Nederlandse politiek.

Wanneer

Vrijdagochtend 11 oktober vertrekt de bus om 09.00 uur van school. Leerlingen moeten om 08.45 uur aanwezig zijn. Het is onze bedoeling om ongeveer 17.30 uur weer in Zeist terug te zijn. Ervaring leert echter dat het verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht niet altijd even gunstig is. Het is dus mogelijk dat we pas later terug zijn.

Begeleiding

De leerlingen worden deze dag begeleid door o.a. de heer Hessing en ondergetekende.

Meenemen

We raden aan een lunch mee te nemen.

Het zal voor de leerlingen en hun begeleiders een leuke en leerzame dag worden.

Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Julien Geurts,
Docent Maatschappijleer
j.geurts@clz.nl