4Gymnasium: Excursie Trier

Zeist, 21 mei 2019

Aan de ouders, verzorgers van leerlingen van 4-gymnasium

Betreft: Excursie naar Trier juli 2019

Geachte ouders, verzorgers,

Voordat de leerlingen van 4-gymnasium zich volgend jaar naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk begeven, is het goed kennis te maken met sporen van de Romeinen dichter bij huis. Met dat doel organiseert de sectie Klassieke Talen een driedaagse excursie naar Tongeren, Trier en Keulen van maandag 8 t/m woensdag 10 juli.

Op maandag rijdt de groep naar Tongeren, in de Romeinse tijd een bloeiende stad. Het mooie Gallo-Romeinse museum dat bezocht zal worden, is daar nog steeds getuige van. Vanuit Tongeren wordt de reis voortgezet in de richting van Trier. In Trier kunnen de leerlingen hun hart ophalen aan alle Romeinse overblijfselen: het forum, het amfitheater, de thermen van keizer Constantijn en natuurlijk de trots van Romeins Trier: de Porta Nigra.

Op woensdag 10 juli arriveert de groep in Keulen, ‘het Noordelijke Rome’. De archeologie aldaar heeft zoveel aan het licht gebracht, dat men voor deze vondsten een apart museum gebouwd heeft: het prachtige Römisch-Germanisches Museum. Ook zijn er in Keulen resten van gebouwen uit de Romeinse tijd te bezichtigen, die onder de moderne bebouwing liggen. Genoeg te zien dus. Natuurlijk wordt een bezoek aan de beroemde Dom niet overgeslagen. Daarna is het tijd om weer richting Lindenlaan te gaan. Over de exacte vertrek- en aankomsttijden wordt u later geïnformeerd.

De groep zal overnachten in de jeugdherberg in Hermeskeil. Drie docenten zullen de groep begeleiden. De ouderbijdrage voor deze excursie bedraagt € 50,- per deelnemer. Hiervoor ontvangt u een digitale factuur.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt u gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,

 

Drs. J.M. de Gier
Teamleider bovenbouw vwo