4955011-drie-bloemen-beschilderde-thee-kopjes-met-schoteltjes-gea-soleerd