3VWO: informatieavond profielkeuze 5 november 2019

Zeist, 16 oktober 2019

De ouders / verzorgers van de leerlingen in 3-vwo

Betreft:            Uitnodiging profielkeuzeavond  3-vwo

                         dinsdag 5 november 2019

                         Aanvang: 19.00 uur (duur ca. 1 uur)

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u in de jaarkalender al heeft kunnen zien, wordt er een informatieavond gehouden op dinsdag 5 november a.s. voor de ouders / verzorgers van de leerlingen in 3-vwo. De informatie die u op deze avond krijgt aangereikt, heeft betrekking op het studieprofiel dat de leerlingen dit cursusjaar moeten kiezen in het kader van de Tweede Fase vwo.

Welke mogelijkheden zijn er? Hoe worden de leerlingen bij hun keuze begeleid? Wat zijn de meest voorkomende problemen en welk advies geeft de school? Deze en andere vragen zullen tijdens de informatieavond aan de orde komen.

Na de opening van de bijeenkomst zal ik als decaan van de afdeling u een beeld schetsen van de keuzemogelijkheden in de Tweede Fase vwo.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Albertine Zeven, teamleider 1,2hv/3v en
Dick Platenkamp, teamleider 1,2hv/3v,

 

 

 

Erwin Lijklema

Decaan 3,4,5 VWO