3VMBO: Arbeidsoriëntatie maart 2019

Zeist, 5 november 2018

De ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3-vmbo-t

Betreft: arbeidsoriëntatie maart 2019

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht heeft u al iets van uw zoon/dochter vernomen omtrent de arbeidsoriëntatie week. Met deze brief stel ik u op de hoogte van ons project.

Wat is een arbeidsoriëntatie week?

Dit is een week waarin de leerlingen gedurende vijf werkda­gen meedraaien in een bedrijf, winkel, kantoor, ziekenhuis of instelling. De gewone school lessen vervallen.

Waarom een arbeidsoriëntatie week?

Wij willen de leerlingen graag meer inzicht geven in wat er in een werksituatie van hen wordt verlangd. Een arbeidsoriëntatie vergemakkelijkt ook de keus voor een goed vak­ken­pakket en/of helpt bij het kiezen van een beroep. Tevens is het zinvol om als school contacten met het bedrijfsleven te leggen en te verstevi­gen zodat wij onze leerlingen goed kunnen informeren over de eisen en wensen van het bedrijfsleven.

Voorbereiding van de arbeidsoriëntatie week

Het is de bedoeling de leerlingen goed voorbereid naar hun arbeidsoriëntatie plaats te sturen. Een aantal docenten heeft speciaal voor dit doel lesmateriaal ontwik­keld. Er komen onder­werpen ter sprake, die van belang zijn voor het goed functione­ren tijdens de arbeidsoriëntatie week. Met deze voorbereidingslessen starten we zo’n acht weken tevoren.

Wanneer vindt de arbeidsoriëntatie week plaats?

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019.

De leerlingen zijn gedurende deze week verzekerd.

Afsluiten arbeidsoriëntatie week

Als de leerlingen na de arbeidsoriëntatie week weer op school komen, krijgen zij de gelegenheid de opgedane ervaringen te verwerken. Tijdens de arbeidsoriëntatie week moeten ze een Grote Praktische Opdracht (GPO) maken aan de hand van verschillende zaken. Deze GPO is onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bij oriëntatie op leren en werken.

Het vinden van een stageplaats?

Uw zoon/dochter moet zelf een stageplaats zoeken. In de klas zal de leerlingen verteld worden, waar zij bij het zoeken op moeten letten. Ongeveer 60 leerlingen zijn op zoek naar een stageplaats. U begrijpt dat het niet eenvoudig is een plaats te vinden. Wij vragen daarom ook uw hulp. Wilt u als ouder/verzorger eens vragen of er in uw bedrijf, instelling of winkel, gele­genheid is een van onze leerlingen te begeleiden gedurende deze week?

Bij de keus van een bedrijf wordt een belangrijke voorwaarde gesteld:

Het bedrijf moet voor de leerling nieuw zijn. Dus geen bedrijf waar de leerling door bijvoorbeeld weekend- of vakantiewerk bekend is. Het gaat erom, dat de leerling in die week nieuwe dingen ziet en leert.

Als u meer wilt weten over dit project, kunt u met contact opnemen met ondergetekende, per e-mail: p.vandijk@clz.nl

Met vriendelijke groet,

namens alle collega’s 3-VMBO-T

P. van Dijk
Coördinator Arbeidsoriëntatie CLZ