3T: bevordering, toetsweken en tot slot

Aan de leerlingen in 3T

Betreft: bevordering, toetsweken en tot slot

Beste leerling,

Jullie hebben lang moeten wachten op heldere informatie over hoe het nu verder gaat met dit schooljaar, wat er van je verwacht wordt in de toetsweken en over de vraag hoe nu wordt besloten of je wel of niet overgaat. Belangrijke vragen, waarvan ik me goed kan voorstellen dat ze je nu enorm bezighouden. Natuurlijk is het dan vervelend als je maar weinig hoort, of geruchten hoort die je onzekerheid alleen maar vergroten.

Langzamerhand wordt over de genoemde zaken steeds meer duidelijk en kunnen we dus ook meer informatie geven, waarmee we hopelijk zoveel mogelijk onduidelijkheid en onzekerheid wegnemen.

Bevordering

Inmiddels hebben jullie een brief ontvangen over de bevordering: je brengt zelf, samen met je ouder(s)/verzorger(s) een advies uit over wat de beste plek is voor jou komend jaar: door naar het eindexamenjaar, het jaar overdoen, of misschien wel iets anders.

Dat advies baseer je onder meer op de cijfers die je al gehaald hebt en op de wijze, waarop het onderwijs op afstand jou de afgelopen maanden verder gebracht heeft. Het is uitdrukkelijk niet zo, dat je helemaal zelf mag bepalen of je overgaat, of niet. Maar wij willen – net als jij – heel graag dat je volgend jaar op de juiste plek zit en dus is het heel belangrijk om te weten hoe jij daar zelf tegenaan kijkt.

Aan het einde van het schooljaar, vanaf 29 juni, krijg je in de twee toetsweken voor een aantal vakken nog een SE (schoolexamen)-toets. Het zou mooi zijn als de resultaten van die toetsen jouw advies ondersteunen en je dus vertrouwen geven dat je op de juiste weg zit.

Toetsweken (29 juni t/m 10 juli)

De afgelopen tijd hebben docenten en schoolleiding heel hard nagedacht over de vraag, welke onderdelen van het schoolexamen dit jaar echt nog getoetst moeten worden en welke niet. Sommige onderdelen hoeven niet persé getoetst te worden, omdat ze op een andere manier al getoetst zijn, omdat ze sowieso nog in het examenjaar terugkomen of omdat ze kunnen worden opgeschoven.

We begrijpen maar al te goed, dat de voorbereiding op de toetsweken dit jaar heel anders verloopt dan je gewend bent. Bovendien hebben jullie eigenlijk nog geen ervaring opgedaan met schoolexamens en toetsweken. Om daar recht aan te doen, beperken we het aantal toetsen en zal er in de weging van de toetsen soms ook iets veranderen. Voor sommige vakken wordt op een andere manier getoetst, bijvoorbeeld door praktische opdrachten. Helemaal niet toetsen kan niet, want we willen natuurlijk ook niet dat je in je examenjaar opeens een grote hoeveelheid extra toetsen en praktische opdrachten te doen krijgt.

Op dit moment is bekend, welke vakken een toets geven en welke stof er dan getoetst wordt. Uiterlijk woensdag 10 juni wordt het rooster voor de toetsweken bekend gemaakt.

Je kunt in de toetsweek de volgende toetsen verwachten, afhankelijk natuurlijk of je een bepaald vak wel of niet volgt:

Vak: Toetscode: Omschrijving toetsinhoud: Weging:
Aardrijkskunde 3.3.1

3.4.1

Bronnen van energie

Grenzen en identiteit

200
D&P 3.4.1 Digitale PTA keuzemodule 100
Duits 3.4.1 Leesvaardigheid 100
Economie 3.4.1 H8 internationale handel, de EU, ontwikkeling 100
Geschiedenis 3.3.1 Israël en het conflict met de Arabische wereld: H1 en H2 100
NASK1 3.3.1 Bouw van de Materie

Straling

200
NASK2 3.4.1 H5 brand, geen reactievergelijkingen en alleen de reactieschema’s die in het boek beschreven staan. Je hoeft ze dus niet zelf te maken uit een tekst. 200
Wiskunde 3.4.1 H10, H11 en H12 100

Daarnaast maak je voor sommige vakken thuis een praktische opdracht waarover je waarschijnlijk al informatie hebt ontvangen van de docent. Deze opdrachten komen dus niet voor in je toetsweek. Het gaat om de vakken biologie, Engels, geschiedenis, maatschappijleer, ckv en beeldende vorming.

Tot slot

We beseffen dat dit een gekke tijd is en dat jullie examentraject op die manier raar is gestart. Toch hopen we dat we jullie via afstandsonderwijs voldoende hebben kunnen voorbereiden op de toetsen en dat jullie met voldoende vertrouwen het examenjaar in kunnen gaan. Ook in het komende schooljaar zullen we er waar mogelijk voor zorgen dat je voldoende kansen krijgt om mogelijke ‘corona-achterstanden’ voor je examendossier in te halen.

Bovengenoemde overzichtje van toetsen en opdrachten leveren wijzigingen op in het PTA. Natuurlijk betekent dit ook dat er voor het PTA in 4T wijzigingen zullen komen. Dat moeten we ook zorgvuldig doen. Dit alles is bedoeld om jullie volgend jaar goed voorbereid en met voldoende bagage eindexamen te laten doen.

Ten slotte nog dit. Ik krijg over het algemeen ontzettend veel positieve geluiden van jullie docenten te horen over de manier waarop jullie met de omstandigheden omgaan en je best doen om voor jezelf van het onderwijs op afstand een succes te maken. Ga daar vooral mee door! Hou nog eventjes vol. Het zijn immers nog maar een paar weken tot aan de zomervakantie.

Blijf veilig en gezond!

Met vriendelijke groet,

J. Wisse
Teamleider vmbo a.i.

 

c.c. ouders/verzorgers