3H: Introductiemiddag 26 september a.s.

Zeist, 18 september 2019

Betreft: Introductie-activiteit 3havo

Beste ouders/verzorgers,

Voor uw zoon of dochter is weer een nieuw studiejaar begonnen. Het zal een speciaal jaar zijn. Een jaar waarin belangrijke keuzes worden gemaakt, een jaar waarin uw kind wordt voorbereid op de bovenbouw van de school en een jaar waarin zelfstandigheid een belangrijke rol zal spelen.

Een goede sfeer in een vertrouwde omgeving, waarbij leerlingen zelfstandig kunnen leren en samenwerken, is de basis voor een vruchtbaar verloop van het schooljaar in de derde klas.

Om de leerlingen een duwtje in de rug te geven, zodat ze elkaar buiten de lesuren beter leren kennen, staat er voor 3havo-leerlingen een introductie-activiteit gepland.

Deze activiteit zal donderdagmiddag 26 september plaatsvinden. De leerlingen hebben tot en met het 4e uur (12:10 uur) gewoon les. Daarna zullen we verzamelen en richting zwembad en sportterrein “Dijnselburg” vertrekken. Er is een programma samengesteld samen met de heer Eghtesad, docent lichamelijke opvoeding. De leerlingen gaan sportieve activiteiten uitvoeren om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vrij te zwemmen. De lunch zal worden verzorgd. Dieetwensen kunnen worden doorgegeven aan de betreffende mentor. Om ±16:00 uur is het programma afgelopen.

Tijdens de tocht naar Dijnselburg wordt van de leerlingen verwacht dat ze een goede fiets, gymkleding, zwemkleding en vooral goede zin meenemen. Mocht uw zoon of dochter om wat voor reden dan ook niet kunnen/willen zwemmen, wilt u dit dan laten weten aan de mentor.

We hopen een fijne dag samen te hebben!

Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Judith Wijkstra (j.wijkstra@clz.nl)
Mentor 3H1

Jouke Sjollema (j.sjollema@clz.nl)
Mentor 3H2