3H/3V: inleveren profielkeuze

Zeist, 15 maart 2019

Betreft: profielkeuze

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen uit 3vwo en 3havo,

Eind januari heeft uw zoon/dochter een voorlopige profielkeuze gemaakt. In februari heeft de vakkencarrousel plaatsgevonden. Hierbij hebben de leerlingen een dag les gehad in de vakken, zoals deze in de bovenbouw gegeven worden, op basis van hun voorlopige profielkeuze. De komende weken staan in het teken van het maken van de definitieve profielkeuze.

Graag wijzen wij u op de tijd die hem of haar hiervoor nog rest. Help uw zoon/dochter, waar mogelijk, als er nog twijfels bestaan over de gemaakte keuze. De komende week bespreken de decanen dit ook nog met de klassen.

De uiterlijke inleverdatum is 1 april 2019. De tto klassen zijn dan in Engeland, dus voor hen is de uiterlijke inleverdatum 29 maart 2019. Uw zoon/dochter maakt de keuze definitief door dit in YUBU in te voeren (en kan dit keer dus niet via de losse profielkeuzeformulieren gebeuren). Vervolgens dient de keuze uitgeprint te worden en door u ondertekend te worden. Daarna levert uw zoon/dochter het formulier in bij de mentor.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de decaan voor het vwo: Erwin Lijklema via decaan.vwo@clz.nl of Sanneke Vriens voor de havo via decaan.havo@clz.nl

Met vriendelijke groet,

Erwin Lijklema
Sanneke Vriens