2TH: voorlichtingsavond vakkenkeuze leerjaar 3, 12 februari a.s.

Zeist, 22 januari 2019

De ouders/verzorgers van leerlingen van klas 2TH

Betreft: voorlichtingsavond vakkenkeuze t.b.v. leerjaar 3

Geachte heer/mevrouw,

Van harte nodigen wij u en uw kind uit voor de vakkenpakket voorlichtingsavond, op

dinsdag 12 februari a.s.:  19.00 – 20.30 uur in het Grand café

Dit schooljaar moet er een belangrijke keuze gemaakt worden. De leerlingen uit de klassen 2TH kunnen, mits voldaan wordt aan de overgangsnormen, bevorderd worden naar klas 3 vmbo-T of naar klas 3-havo. In het vmbo wordt er vanaf klas drie gewerkt met keuzevakken.

U wordt op deze avond geïnformeerd over de keuzemogelijkheden van de verschillende profielen binnen het VMBO en de daarbij behorende vakkenkeuze aan het einde van de tweede klas.

Omdat op dit moment niet met zekerheid te zeggen is of uw kind op het vmbo blijft of de overstap naar de havo maakt, is het voor iedereen van belang deze voorlichtingsavond bij te wonen.

Welke informatie kunt u verwachten?

  1.     Bevorderingsnormen en adviestraject
  2.     Korte informatie over het praktische vak in de TL
  3.     Keuzemogelijkheden en Yubu door mevr. Platteel

Wij hopen velen van u op deze avond te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

mevr. D. den Breejen                     mw. P. Platteel
Tijdelijk teamleider vmbo-tl         Decaan vmbo-tl