2A Bezoek Japanse School

Zeist, 15 januari 2019

De ouders/verzorgers van de leerlingen uit klas 2A

Betreft: bezoek Japanse School Amsterdam, ma 21 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Al enkele jaren hebben wij een uitwisselingsprogramma met de Japanse School Amsterdam (JSA). Dit jaar bieden we dit programma aan de leerlingen van klas 2A aan. Dit houdt in dat onze leerlingen een dag meedraaien op de JSA en de Japanse kinderen een dag op het CLZ. Een gedetailleerd programma zal later worden uitgedeeld in de klas.

Op maandag 21 januari bezoeken wij het JSA en op maandag 18 februari vindt het tegenbezoek plaats.

De bus vertrekt op maandag 21 januari om 8.45 uur vanaf de Verlengde Slotlaan.

(Let op: verzamelen om 8.30 uur.)

Om 15.30 uur verwachten wij weer terug te zijn in Zeist.

Het is de bedoeling dat de leerlingen hun eigen lunch meenemen. Het zou leuk zijn als onze leerlingen bovendien een klein presentje meenemen voor de Japanse leerlingen waar zij aan gematcht worden.

Met eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Mw. I.Terstappen                                          mw. A.E. Zeven
Docent CKV CLZ                                           Teamleider onderbouw CLZ