1TH2: Vrijwilligerswerk NLdoet!

Zeist, 5 maart 2019

De ouders/verzorgers van onze leerlingen uit leerjaar 1TH2

Betreft: klassenactiviteit 15 maart a.s.

Geachte heer/mevrouw,

Dit schooljaar gaan de kinderen uit het eerste leerjaar een buitenschoolse activiteit uitvoeren. Dit ter voorbereiding op de maatschappelijke stage in leerjaar 2 en 3. Tijdens de informatieavond in 2018 is door de mentor de mevrouw S. Blom misschien al kort gesproken over georganiseerde activiteiten voor brugklassers.

Op 15 maart 2019 staat het vrijwilligerswerk tijdens NLdoet in heel Nederland in de schijnwerpers. NLdoet is hét landelijke evenement, gecoördineerd door het Oranje Fonds, waarbij zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk doen. Collega’s, klasgenoten, buren, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, clubgenoten, vrienden, teamleden, vrijwilligerscentrales… iedereen die iets in zijn omgeving wil aanpakken, kan meedoen! Ook Zeist doet al jaren actief mee aan NLdoet.

Klas 1TH2 gaat, als eerste brugklas van dit jaar, zich voorbereiden op het toekomstige vrijwilligerswerk. Er zijn verschillende activiteiten voor de leerlingen. Op woensdag 13 maart wordt tijdens het zesde lesuur aan de klas een voorbereidingsles gegeven. Deze les wordt door onze stagemakelaar mevrouw K. de Paauw in samenwerking met mevrouw E. Herkhof (Warande wooncentrum In de Dennen) en mevrouw L. van der Drift (’t Griftbosje) verzorgd.

Actieve bewoners in Zeist-West hebben de NLdoet klus bij het Griftbosje aangeboden en vinden het leuk dat leerlingen van onze school komen helpen. ’t Griftbosje is een initiatief van bewoners van Zeist-West om samen het verwilderde stuk groen naast de speeltuin aan de Ridderschapslaan te ontwikkelen tot een prettige plek met ruimte voor ontmoeting en natuurontwikkeling.

Warande Wooncentrum ‘In de Dennen’ (adres Arnhemse Bovenweg 20-78)

Groep 1: 9.30-13.00 uur “Er op uit!” -> interactieve wandeling buiten (bij slecht weer is er een alternatief plan). Er wordt met bewoners gewandeld en onderweg zijn er diverse opdrachten/vragen. We doen dit in twee teams, waarbij de leerlingen gekoppeld worden aan een bewoner. Wij zorgen dat er een ervaren teamcaptain is, die met de groep meegaat. Achteraf is er een feestelijke (en lekkere) prijsuitreiking in ‘In de Dennen’.

Groep 2: 13:00-16.30 uur “Bakkers klaar…? Bakken maar!”-> bakmiddag: de precieze invulling volgt nog, maar er wordt in ieder geval gezamenlijk iets lekkers gemaakt en dit wordt natuurlijk ook zelf opgegeten. Ook hierbij worden de leerlingen aan een ‘eigen bewoner’ gekoppeld.

Deze activiteiten zijn exclusief lunch.

‘t Griftbosje

Groep 3: 9.30-12.30 uur aan de slag in de natuur (inclusief lunch 12.00-12.30 uur). Te denken valt aan klussen zoals snoeien, takkenrij vullen, insectenhotel maken e.d.

Groep 4: 12.00-15.00 uur aan de slag in de natuur (inclusief lunch 12.00-12.30 uur). Te denken valt aan klussen zoals snoeien, takkenrij vullen, insectenhotel maken e.d.

Op beide locaties is er drinken en iets lekkers.

Stagemakelaar mevrouw De Paauw zal op 15 maart checken of alles goed verloopt. Mevrouw Blom (mentor) is op vrijdag aanwezig. De vaste begeleiding vanuit school naar ’t Griftbosje wordt deze dag verzorgd door de heer Eghtesad, docent lichamelijke opvoeding. Mevrouw Blom gaat de gehele dag als begeleider mee naar Warande ‘In de Dennen’.

Wij verwachten een gezellige, leerzame dag voor onze leerlingen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn, kunt u met mij of de maatschappelijk makelaar mevrouw De Paauw contact opnemen.
E-mailadres: k.depaauw@vrijwilligerscentralezeist.nl

Vriendelijke groet,

 

H. Huiberts (stagecoördinator CLZ)
h.huiberts@clz.nl