CLZ in Beeld (Nederlandstalige versie)

[Lees meer…]

CLZ in beeld (Engelstalige versie)

[Lees meer…]

CLZ Excellence Program

[Lees meer…]

CLZ in de wereld!

[Lees meer…]

Drie scholieren van het CLZ door naar kwartfinale BBC en ESU Awards 2013

Schermafbeelding 2013-03-06 om 16.08.16

Algemeen Dagblad 4 maart 2013

[Lees meer…]

TTO Bovenbouw

Tweetalig Onderwijs in de bovenbouw (4-, 5- en 6-vwo) 

Het tweetalig onderwijs (tto) in de bovenbouw is enigszins anders van aard en opzet dan in de onderbouw. Het onderwijs in de vakken met een landelijk Centraal Examen wordt gegeven in het Nederlands. In de bovenbouw wordt één derde van het totaal aantal lessen in het Engels gegeven. Het Engelstalig onderwijs in de bovenbouw richt zich op de vakken met alleen een schoolexamen en op het IB examen English. Dat zijn de vakken Science, Art & Culture, Man & Society met als onderdeel Theory of Knowledge (TOK) en het programma ter voorbereiding van het examen Engels van de International Baccalaureate Organisation (het IB examen).

Naast het programma voor het IB English certificaat start in leerjaar 5 tevens de cursus European Literature. In het zesde leerjaar wordt het IB-programmaafgerond met een mondiaal examen in de maand mei. Aanvullend op de Engelstalige lessen volgt elke TTO-leerling in de bovenbouw een extra programma. Dat bestaat uit een aantal verplichte activiteiten en een aantal activiteiten naar keuze van de leerling. Zo zijn er in leerjaar 4 excursies o.a. naar musea en naar de Amerikaanse Ambassade. In leerjaar 5 volgt een bezoek aan het Europese Parlement in Brussel,gecombineerd met een culturele activiteit.

In leerjaar 5 vindt ook de ‘Work Experience’ plaats hetgeen betekent, dat elke leerling zelfstandig een week stage loopt bij een bedrijf of instelling in een Engelstalige omgeving. Deze tto-werkweek wordt beschouwd als het hoogtepunt van het tto-programma in de bovenbouw. In overleg met hun docent regelen de leerlingen zelf een stageadres, dat bij een Engelstalige organisatie in Nederland of in het buitenland kan zijn. Eenmaal terug op school geeft elke leerling een presentatie van zijn activiteiten, zijn ervaringen en zijn belevenissen.

In de bovenbouw krijgt ook het programma Debating gestalte. Het betreft wedstrijden debatteren, algemene retorica en spreken in het openbaar. Die wedstrijden vinden intern op schoolniveau plaats maar ook op het niveau van allerlei nationale en internationale wedstrijden, zoals de Model United Nations of het European Youth Parliament. Al deze activiteiten maken ook deel uit van het diploma van Tweetalig Onderwijs dat de leerlingen in oktober in ontvangst nemen, drie maanden nadat zij de gewone vwo-opleiding hebben afgesloten. Tijdens deze ceremonie die uiteraard op school plaatsvindt, ontvangen alle geslaagde kandidaten tevens hun IB Engels A1 diploma.

TTO info

CLZ TTO-informatiebrochure 2015

Kies je ook voor tweetalig onderwijs?

Preparation Centre Certificate 2014-2015

Klik hier voor het visitatierapport TTO maart 2014: Visitatie Tweetalig Onderwijs CLZ

TTO (Tweetalig onderwijs)

Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen en de culturele sector hebben mensen die vloeiend Engels spreken een streepje voor.

Met ons tweetalig atheneum en gymnasium maak je hiermee een goede start. Aan het einde van de opleiding heb je he tniveau van ‘near native speaker’ bereikt. Dat houdt in dat je bijna net zo goed Engels spreekt als mensen die Engels als moedertaal hebben.

Wist je overigens dat je bij veel studies in Nederland Engelstalige studieboeken krijgt? Al met al is tweetalig onderwijs goed voor je toekomst.

Geschiedenis CLZ

Christelijk Lyceum Zeist na oplevering bouw, mei 1924

Christelijk Lyceum Zeist na oplevering bouw, mei 1922

[Lees meer…]