Summa cum laude op het CLZ

[Lees meer…]

Wiskunde D: een apart vak

Wiskunde D

Wiskunde is in de Tweede Fase havo/vwo na de herziening in 2007 ingedeeld in vier verschillende vakken, namelijk wiskunde A, B, C en D.

Wiskunde A

Het vak wiskunde A voor havo en vwo richt zich vooral op toegepaste analyse, kansberekening en statistiek. Het is vooral geschikt voor mensen die na de middelbare school een economische of biomedische wetenschap gaan studeren.

Wiskunde B

Wiskunde B voor havo en vwo is vooral geschikt voor leerlingen die een exacte vervolgstudie willen doen. Er wordt aandacht besteed aan analyse, meetkunde, algebra, formules en vergelijkingen en wiskundig redeneren.

Wiskunde C

Deze vorm van wiskunde is alleen voor het vwo en vooral bedoeld voor leerlingen die een sociale, culturele, linguïstische of juridische vervolgopleiding willen doen. Het wordt over het algemeen gezien als de eenvoudigste vorm van wiskunde en de vereiste basisvaardigheden komen hier aan bod.

Wiskunde D

Wiskunde D is een bredere en diepere uitwerking van de vaardigheden die bij wiskunde B worden geleerd en het vak kan als verdiepings-activiteit worden gekozen in het extra vrije deel van het onderwijsprogramma door vwo-leerlingen die wiskunde B in hun pakket hebben.  Wiskunde D maakt op het CLZ, kortom, geen deel uit van het reguliere onderwijsaanbod, in tegenstelling tot het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT).

Een en ander betekent onder meer dat de leerlingen voor wiskunde D op een zo zelfstandig mogelijke wijze het programma doorlopen waarbij veel gebruik wordt gemaakt van digitale instructie en oefening aangeboden door de Stichting Wiskunde-D-online. Onder leiding van de docent en afhankelijk van de reguliere roosters vinden er op afspraak begeleidingsuren plaats.

Wiskunde D is voor een deel een verdieping van wiskunde B: het centrale onderwerp van wiskunde B is functies en hun grafieken. Wiskunde D gaat daar dieper op in. Daarnaast komen bij wiskunde D aan bod: kansrekening en statistiek, meetkunde, complexe getallen en dynamische systemen.

Examen

Voor wiskunde A, B en C geldt dat er naast het schoolexamen ook een centraal examen is. Maar wiskunde D kent geen centraal examen. Het eindcijfer bij wiskunde D bestaat dan ook alleen uit de resultaten van de schoolexamens en de eventuele praktische opdrachten.

Wiskunde D is voor leerlingen met wiskunde B op het vwo een keuzevak dat vanaf klas 4 wordt aangeboden. Hoewel wiskunde D bij geen enkele studie een toelatingseis is, wordt het leerlingen die een exacte studie willen volgen, sterk aanbevolen.

Voor meer informatie: w.knaap@clz.nl, docent wiskunde

CLZ Science Academy

 

[Lees meer…]

CLZ Science Academy

clzscienceacademy

CLZ Science Academy
De CLZ Science Academy (CLZ SA) organiseert activiteiten en maakt deelname aan buitenschoolse activiteiten mogelijk om de natuurwetenschappelijke vakken op het CLZ te promoten van de eerste klas tot en met de verschillende eindexamenklassen.
Voorbeelden van recente activiteiten van de CLZ SA zijn te volgen via twitter en via de hoofdpagina van deze website onder de zoekterm ‘clzscienceacademy’.

Schoolprogramma
De CLZ Science Academy biedt leerlingen uit 5- en 6-vwo naast en gedeeltelijk in plaats van hun reguliere lessen in de bètavakken een schoolprogramma aan. Dit schoolprogramma bevat allerlei projecten over verschillende natuurwetenschappelijke onderwerpen die de leerlingen zelf mogen kiezen. Voorbeelden van projecttitels hieruit, zijn:

  • klassieke cryptografie
  • moleculen in leven
  • rijen en dynamische systemen

Samen met hun diploma ontvangen de leerlingen een certificaat waarop de door hen afgeronde projecten staan vermeld.

Naar de universiteit
UVoor wie het schoolprogramma nog niet ver genoeg gaat, biedt de CLZ SA aan een aantal toegelaten leerlingen uit 5- en 6-vwo deelname aan de U-Talent Academie aan. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan tweedaagse programma’s aan de U-Talent Academie van het Junior College Utrecht. De hiervoor geselecteerde leerlingen volgen dus twee programma’s: én het programma op school én eenmaal in de vijf/zes weken twee dagen in Utrecht.
Hier vindt u een filmpje met daarin twee van onze leerlingen die meer vertellen over hun ervaringen.
Meer informatie vanuit het Junior College Utrecht over de U-Talent Academie vindt u hier.

Meer dan lessen alleen
De CLZ Science Academy is niet alleen een plek om meer te leren over de bètavakken, het is ook een plek om te leren door middel van deze vakken. Zo werd bijvoorbeeld samen Sinterklaas gevierd en organiseerden de leerlingen hun eigen voorlichting op de Open Dag.
In januari 2014 gaven ook een drietal leerlingen uit 6-vwo korte presentaties in Lunch Lectures over hun thesisonderzoek (vergelijkbaar met het profielwerkstuk, maar dan met een anderhalfmaal grotere tijdsbesteding), dat zij deden aan het Junior College Utrecht.

CLZ Excellence Program

[Lees meer…]