CLZ in Beeld (Nederlandstalige versie)

[Lees meer…]

Aanmelden / formulieren per afdeling

[Lees meer…]

Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger

Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger

Aanmelden voor klas 2 of hoger kan plaatsvinden vanaf 15 mei.

Ouders kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier downloaden (zie hieronder) en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons opsturen. Ook is het nodig om het laatste rapportoverzicht mee te sturen. In een brief kunnen ouders aangeven wat de reden is dat je van school wilt of moet veranderen. Aan het eind van het schooljaar is pas duidelijk of er plaats is in de gevraagde opleiding. Mocht er geen plaats zijn, dan wordt dat begin juli bekendgemaakt. Mocht er beperkt plaats zijn, dan zal er loting plaatsvinden in die groep waar niet meer voldoende beschikbare plaatsen zijn. Vanzelfsprekend moet er worden voldaan aan de criteria voor toelating tot het gevraagde niveau. De loting vindt plaats op school door een toelatingscommissie. Toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van groep.

De school behoudt zich het recht voor hier in bijzondere gevallen (ter beoordeling door de school) van af te wijken.

Groep 1.    verhuisgevallen van buiten de gemeente Zeist naar de Gemeente Zeist

Groep 2.    leerlingen die het lopende of komende schooljaar een broer of zus op CLZ hebben

Groep 3.    leerlingen uit de Gemeente Zeist

Groep 4.    leerlingen van omliggende gemeenten waar géén school voor voortgezet onderwijs is

Groep 5.    overige leerlingen
We maken u er attent op, dat aanmelding geen garantie voor plaatsing is. Het is mogelijk dat voor een afdeling of leerjaar een leerlingenstop moet worden ingesteld.

Aanmeldingsformulieren:


aanmeldingsformulier klas 2, 3H, 3V 2017-2018
aanmeldingsformulier 3 Vmbo-t 2017-2018
aanmeldingsformulier 4 Vmbo-t 2017-2018
aanmeldingsformulier 4 en 5 Havo 2017-2018
aanmeldingsformulier 4, 5 en 6 Vwo 2017-2018
aanmeldingsformulier 4, 5 en 6 Vwo TTO 2017-2018

 

 

Teamleiders:

J.G.M. Doornekamp      voor 2 Havo/Vwo en 2, 3 Atheneum
D.J. Platenkamp             voor 2, 3 Tweetalig Onderwijs
Mw. drs. A.E. Zeven       voor 2 Vmbo-T/Havo en 3,4 Vmbo-T
Dr P.J.C. Steenstra         voor 3, 4, 5 Havo
Mw. H.de Gier                 voor 4, 5, 6 Vwo

Aanmeldingsprocedure brugklas 2017-2018

POVO brochure 2017-2018

Neem voor vragen contact op met de teamleiders:

hr. H. Doornekamp voor klas 1 havo/vwo of klas 1 atheneum

mw. A. Zeven voor klas 1 vmbo-t/havo

hr D. Platenkamp voor klas 1 tweetalig atheneum of klas 1 tweetalig gymnasium