CLZ in Beeld (Nederlandstalige versie)

[Lees meer…]

Aanmelden / formulieren per afdeling

[Lees meer…]

Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger + formulieren

 

Aanmeldingsprocedure klas 2 en hoger

Aanmelden voor klas 2 of hoger kan plaatsvinden vanaf 15 mei.

Ouders kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier downloaden (zie hieronder) en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons opsturen. Ook is het nodig om het laatste rapportoverzicht mee te sturen. In een brief kunnen ouders aangeven wat de reden is dat je van school wilt of moet veranderen. Aan het eind van het schooljaar is pas duidelijk of er plaats is in de gevraagde opleiding. Mocht er geen plaats zijn, dan wordt dat begin juli bekendgemaakt. Mocht er beperkt plaats zijn, dan zal er loting plaatsvinden in die groep waar niet meer voldoende beschikbare plaatsen zijn. Vanzelfsprekend moet er worden voldaan aan de criteria voor toelating tot het gevraagde niveau. De loting vindt plaats op school door een toelatingscommissie. Toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van groep.

De school behoudt zich het recht voor hier in bijzondere gevallen (ter beoordeling door de school) van af te wijken.

Groep 1.    verhuisgevallen van buiten de gemeente Zeist naar de Gemeente Zeist

Groep 2.    leerlingen die het lopende of komende schooljaar een broer of zus op CLZ hebben

Groep 3.    leerlingen uit de Gemeente Zeist

Groep 4.    leerlingen van omliggende gemeenten waar géén school voor voortgezet onderwijs is

Groep 5.    overige leerlingen
We maken u er attent op, dat aanmelding geen garantie voor plaatsing is. Het is mogelijk dat voor een afdeling of leerjaar een leerlingenstop moet worden ingesteld.

Aanmeldingsformulieren:

Een aanmeldingsfomulier voor klas 1 (leerling zit niet op basisschool in Zeist e.o.), graag per mail (info@clz.nl) aanvragen.


Klas 2, 3Havo en 3Vwo-aanmeldingsformulier-2018-2019
3 Vmbo-t 2018-2019 aanmeldingsformulier
4 Vmbo-t 2018-2019 aanmeldingsformulier
4,5Havo 2018-2019 aanmeldingsformulier
4, 5 en 6 Vwo 2018-2019 aanmeldingsformulier
4, 5 en 6 Vwo TTO 2018-2019 aanmeldingsformulier

Profielkeuzeformulier vwo-1819-1

 

Teamleiders:

J.G.M. Doornekamp      voor 2 Havo/Vwo en 2, 3 Atheneum
D.J. Platenkamp             voor 2, 3 Tweetalig Onderwijs
Mw. drs. A.E. Zeven       voor 2 Vmbo-T/Havo en 3,4 Vmbo-T
Dr P.J.C. Steenstra         voor 3, 4, 5 Havo
Mw. H.de Gier                 voor 4, 5, 6 Vwo

Aanmeldingsprocedure brugklas 2018-2019

POVO brochure 2018-2019

Aanmeldingsprocedure brugklas CLZ 2018-2019

Lotingsschema brugklas CLZ 2018-2019 nieuw

 

Neem voor vragen contact op met de teamleiders:

hr. H. Doornekamp voor klas 1 havo/vwo of klas 1 atheneum /1 HAT

mw. A. Zeven voor klas 1 vmbo-t/havo

hr D.J. Platenkamp voor klas 1 tweetalig atheneum of klas 1 tweetalig gymnasium