Vandaag Was Wordt
1AT 1 geo - PEF Uitval
1HAT1 7 geo - KDV Uitval
1HAT2 5 geo - PEF DNJ in 110
1TH1 2 ak - KDV BMU in 117
1TH2 4 ne - BMU MNN in 225
1TH3 3 ak - VNN in lokaal 110
1TH3 4 ne - HSK BMU in 117
2HA 5 ne - HSK VNW in 225
2TH2 1 ak - KDV Uitval
2TH2 3 ne - HSK VNW in 107
3AT1 4 geo - KDV Uitval
3GT1 3 geo - FTU Uitval
4H1 3 ak_1 - PEF Uitval
4H2 - 4H3 4 ak_9 - FTU Uitval
4T1 5 lo_A - EDE Uitval
4T1 6 lo_A - EDE Uitval
4T1 - 4T2 - 4T3 1 ne_2 - HSK Uitval
4T1 - 4T2 - 4T3 2 ne_2 - HSK Uitval
4T1 - 4T2 - 4T3 3 ak_1 - KDV Uitval
4T3 5 lo_C - HNN Uitval
4T3 6 lo_C - HNN Uitval
4V1 - 4V2 - 4V3 - 4V4 - 4V5 4 - econ_5 - PGS in 105
4V1 - 4V2 - 4V3 - 4V4 - 4V5 4 - econ_4 - BKS in 104
4V1 - 4V2 - 4V3 - 4V5 7 ak_6 - PEF Uitval
4V3 1 econ_4 - PLN Uitval
4V4 1 engl_D - WNT Uitval
4V4 2 engl_D - WNT Uitval
5H1 - 5H2 5 ak_3 - FTU Uitval
5H1 - 5H2 6 entl_3 - WNT OKW in 215
5H1 - 5H2 6 ak_3 - FTU Uitval
5V1 - 5V2 - 5V3 - 5V4 - 5V5 - 5V 3 econ_execon - PLN Uitval
5V1 - 5V2 - 5V3 - 5V4 - 5V6 2 ak_6 - PEF Uitval
5V1 - 5V3 - 5V4 - 5V5 - 5V6 2 econ_6 - PLN Uitval
5V1 - 5V4 - 5V5 - 5V6 3 econ_3 - PLN Uitval
5V5 5 engl_E - WNT Uitval
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 - 6V5 3 - dutl_7 - SAJ in 109
6V1 - 6V2 - 6V4 2 ak_4 - FTU Uitval
6V1 - 6V2 - 6V4 - 6V5 7 nlt_61 - FTU Uitval
6V3 4 ak_2 - PEF Uitval
Morgen Was Wordt
1TH2 1 en - KEM Uitval
2AGT2 2 ne - BKM Uitval
2ATA 6 lev - MRD mat - FEM in 119
2ATA 7 mat - FEM Uitval
2HA 4 en - KEM Uitval
2TH1 3 lev - MRD Uitval
2TH2 5 lev - MRD Uitval
3AT1 1 his - KGP his - KGP in 216
3AT1 6 his - KGP natec - VKN in 113
3AT1 7 natec - VKN Uitval
3AT2 3 phe - TRB Uitval
3AT2 4 phe - TRB Uitval
3GT2 2 ec - SRA mat - RNC in 223
3GT2 5 phe - TRB ec - SRA in 103
3GT2 6 phe - TRB Uitval
3GT2 7 mat - RNC Uitval
3H1 2 en - KEM gs - HGJ in 218
3H1 6 gs - HGJ Uitval
3H2 1 sk - SAJ in lokaal 219
3T2 6 nsk2_B - WEH in lokaal 111
4T1 - 4T2 - 4T3 1 - ne_2 - BKM in 207
4T1 - 4T2 - 4T3 2 - ne_2 - BKM in 207
5H1 - 5H2 - 5H3 6 biol_7 - SSJ Uitval
5V5 4 schk_1 - SAJ in lokaal 202
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 4 schk_5 - WRB in lokaal k02