Vandaag Was Wordt
1A 1 en - BRF Uitval
1A 3 lo - LKA Uitval
1A 4 lo - LKA ne - BAA in 120
1A 6 ne - BAA Uitval
1A 7 ak - GNG Uitval
1AT1 5 geo - GNG HNRE in 109
1AT2 3 mat - RNC geo - HNRE in 105
1AT2 5 bio - KNR natec - DNJ in 114
1AT2 8 natec - DNJ Uitval
1GT1 1 ne - NNP Uitval
1GT2 4 geo - GNG HNRE in 109
1GT2 6 la - TON Uitval
1HA1 1 lo - HNN Uitval
1HA1 2 lo - HNN Uitval
1HA1 6 ak - GNG Uitval
1HA1 8 - ak - PEF in 209
1HA2 3 bv - TNI Uitval
1HA2 4 bv - TNI Uitval
1HA2 5 wi - BDR in lokaal 206
1HA2 7 lo - HNN Uitval
1TH1 5 bv - KNH Uitval
1TH2 1 bi - KNR Uitval
1TH2 2 ak - GNG HNRE in 110
1TH3 3 bv - KNH Uitval
1TH3 4 bv - KNH Uitval
1TH3 7 lo - LKA Uitval
1TH3 8 lo - LKA Uitval
2A 1 ak - GNG HNRE in 110
2AT 3 bio - KNR Uitval
2GT 2 bio - KNR Uitval
2HA1 6 bv - TNI Uitval
2HA1 7 bv - TNI Uitval
2TH2 4 bi - KNR Uitval
2TH3 1 bv - KNH Uitval
2TH3 2 bv - KNH Uitval
3A1 3 fa - TNM WSEE in 210
3A1 6 ec - PLN Uitval
3A2 3 en - BRF Uitval
3A2 5 natec - OKS Uitval
3AGT 7 sk - LRB in lokaal 111
3GT 5 gr - TON Uitval
3H3 1 natec - CSF Uitval
3H3 6 sk - SAJ in lokaal 103
3T3 1 bte_C - HSP Uitval
3T3 3 lo_C - HNN bte_C - HSP in 121
3T3 4 lo_C - HNN Uitval
4H1 5 netl_A - KSE Uitval
4H1 - 4H2 - 4H3 - 4H4 6 fatl_exfatl - DPS Uitval
4H1 - 4H2 - 4H3 - 4H4 6 fatl_4 - DPS Uitval
4T1 2 ec_1 - PLN BSME in 105
4T1 7 me_A - PLN Uitval
4V1 5 lo_A - LKA Uitval
4V1 6 lo_A - LKA Uitval
4V1 7 nat_1 - OKS OSR in 205
4V1 - 4V2 - 4V3 - 4V4 - 4V5 - 4V 4 grkc_5 - TON Uitval
4V1 - 4V2 - 4V4 - 4V5 4 - ak_4 - HSI in 108
4V1 - 4V2 - 4V4 - 4V5 4 econ_5 - PLN BSME in 103
4V2 5 lo_B - HNN Uitval
4V2 6 lo_B - HNN Uitval
4V2 - 4V4 - 4V6 4 netl_5 - KSE Uitval
5H1 3 netl_A - KSE Uitval
5H1 - 5H2 - 5H3 4 ak_6 - FTU in lokaal 106
5H1 - 5H2 - 5H3 5 econ_5 - SSM in lokaal 202
5H1 - 5H2 - 5H3 5 kubv_5 - HSI in lokaal 106
5V1 - 5V2 - 5V3 - 5V4 - 5V5 7 kubv_1 - KNH Uitval
5V1 - 5V2 - 5V3 - 5V4 - 5V5 - 5V 7 kubv_exkubv - KNH Uitval
5V1 - 5V3 - 5V5 - 5V6 5 econ_7 - PLN BSME in 103
5V2 - 5V3 - 5V4 - 5V5 - 5V6 6 - ak_2 - FTU in 108
6V1 5 schk_6 - DPD Uitval
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 4 dutl_5 - DLS in lokaal 200
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 4 fatl_5 - TNM WSEE in 217
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 5 fatl_exfatl - TNM WSEE in
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 5 - nat_3 - VSG in 210
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 5 - nat_7 - DPD in 105
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 7 lakc_3 - TON Uitval
6V1 - 6V2 - 6V3 - 6V4 7 ak_3 - FTU in lokaal 108
6V2 - 6V3 - 6V4 5 nat_6 - OSR in lokaal 104
6V2 - 6V3 - 6V4 5 fatl_6 - TNM WSEE in 217
Maandag 5 maart Was Wordt
2TH1 7 ne - HSK in lokaal 109