Medezeggenschapsraad CLZ

Contact: mr@clz.nl

Voorzitter: mw. W. Obbink (docent) (w.obbink@clz.nl)
Secretaris: de heer R. van der Baan (ouder, tevens lid van Ouderraad): r.vanderbaan@clz.nl

MR verslag d.d. 4 september 2017

 

13 juli 2016 Lees verslag
9 mei 2016 Lees Verslag
11 april 2016 Lees Verslag
14 maart 2016 Lees verslag
31 augustus 2015  Lees: Verslag
21 september 2015 Lees verslag
12 oktober 2015  lees verslag
16 november 2015  Lees: Verslag
14 december 2015 lees verslag