Decanaat/Loopbaanoriëntatie (LOB)

Decanaat vmbo-T

LOB havo/wo

Decaan/Onderwijsassistent LOB

Bij de decaan kunnen leerlingen terecht met vragen over opleidingen en vervolgopleidingen. Op het CLZ is er een decaan voor de vmbo-T-afdeling. Voor de havo- en vwo-afdeling is er een Onderwijsassistent Loopbaanoriëntatie. In verschillende jaarlagen wordt door de decaan/onderwijsassistent LOB – samen met de mentor – uitgebreid aandacht besteed aan de pakket-, sector- en profielkeuze. In de (pre-)examenklassen wordt nog extra aandacht besteed aan het kiezen van de vervolgopleiding. Deze loopbaanoriëntatie is zo belangrijk dat deze is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Vmbo-leerlingen lopen daarnaast in de derde klas nog een week stage.

Decaan vmbo-T: mw. P. Platteel

Onderwijsassistent LOB havo/vwo: mw. E. Nieuwelink