CLZ Science Academy

clzscienceacademy

CLZ Science Academy
De CLZ Science Academy (CLZ SA) organiseert activiteiten en maakt deelname aan buitenschoolse activiteiten mogelijk om de natuurwetenschappelijke vakken op het CLZ te promoten van de eerste klas tot en met de verschillende eindexamenklassen.
Voorbeelden van recente activiteiten van de CLZ SA zijn te volgen via twitter en via de hoofdpagina van deze website onder de zoekterm ‘clzscienceacademy’.

Schoolprogramma
De CLZ Science Academy biedt leerlingen uit 5- en 6-vwo naast en gedeeltelijk in plaats van hun reguliere lessen in de bètavakken een schoolprogramma aan. Dit schoolprogramma bevat allerlei projecten over verschillende natuurwetenschappelijke onderwerpen die de leerlingen zelf mogen kiezen. Voorbeelden van projecttitels hieruit, zijn:

  • klassieke cryptografie
  • moleculen in leven
  • rijen en dynamische systemen

Samen met hun diploma ontvangen de leerlingen een certificaat waarop de door hen afgeronde projecten staan vermeld.

Naar de universiteit
UVoor wie het schoolprogramma nog niet ver genoeg gaat, biedt de CLZ SA aan een aantal toegelaten leerlingen uit 5- en 6-vwo deelname aan de U-Talent Academie aan. Deze leerlingen krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan tweedaagse programma’s aan de U-Talent Academie van het Junior College Utrecht. De hiervoor geselecteerde leerlingen volgen dus twee programma’s: én het programma op school én eenmaal in de vijf/zes weken twee dagen in Utrecht.
Hier vindt u een filmpje met daarin twee van onze leerlingen die meer vertellen over hun ervaringen.
Meer informatie vanuit het Junior College Utrecht over de U-Talent Academie vindt u hier.

Meer dan lessen alleen
De CLZ Science Academy is niet alleen een plek om meer te leren over de bètavakken, het is ook een plek om te leren door middel van deze vakken. Zo werd bijvoorbeeld samen Sinterklaas gevierd en organiseerden de leerlingen hun eigen voorlichting op de Open Dag.
In januari 2014 gaven ook een drietal leerlingen uit 6-vwo korte presentaties in Lunch Lectures over hun thesisonderzoek (vergelijkbaar met het profielwerkstuk, maar dan met een anderhalfmaal grotere tijdsbesteding), dat zij deden aan het Junior College Utrecht.