1e klas: Mentormiddag/avond 25 oktober a.s.

Zeist, 2 oktober 2017

De ouders/verzorgers van de leerlingen in de 1e klas

Betreft: inschrijven mentorspreekmiddag/-avond 25 oktober a.s.

Geachte ouders/verzorgers,

Op woensdag 25 oktober is er gelegenheid om de mentor te spreken voor de ouders van de leerlingen van de eerste klas. De gesprekken zullen worden gepland tussen 16.30 en 20.30 uur.

U kunt zich opgeven door uiterlijk 6 oktober a.s. een mailtje te sturen aan de mentor van uw kind. U wordt verzocht in de mail tevens aan te geven waarover u met de mentor wilt spreken.

U ontvangt van de mentor uiterlijk donderdag 12 oktober het tijdstip van de afspraak.

Met vriendelijke groet,
J.G.M. Doornekamp,
Teamleider

Mentoren:

1TH1 n.veerman@clz.nl

1TH2 m.vandervegte@clz.nl

1TH3 s.blom@clz.nl

1HA1 k.visser@clz.nl

1HA2 k.vanwamel@clz.nl

1A h.bijlsma@clz.nl

1AT1 n.degoede@clz.nl

1AT2 c.rijkelijkhuizen@clz.nl

1GT1 p.nieuwenhuijsen@clz.nl

1GT2 m.terburg@clz.nl