5H/6V: 12 oktober uitreiking certificaten FCE/Anglia/CAE

Zeist, 25 september 2017

De ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen van 5-havo en 6-vwo

Betreft: uitreiking FCE-/Anglia-/CAE-certificaten op donderdag 12 oktober a.s., 16.00 uur

Geachte heer, mevrouw,

Het afgelopen schooljaar heeft uw kind een extra inspanning geleverd voor het vak Engels
en daarmee een prachtig certificaat behaald. Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke
uitreiking daarvan.

De uitreiking vindt plaats op donderdag 12 oktober in de aula van de school.
Aanvangstijd is 16.00 uur. Na afloop is er voor iedereen een hapje en een drankje.
Wij hopen u donderdag 12 oktober te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Mevr. J.M. de Gier, teamleider bovenbouw vwo
Dhr. P.J.C. Steenstra, teamleider bovenbouw havo