4VWO: uitreiking certificaat FCE/CAE 10 en 11 oktober a.s.

Zeist, 25 september 2017

De ouders / verzorgers van leerlingen in klas 4-vwo / 4-tto

Betreft: uitreiking FCE-, CAE- en Nuffic-certificaten, 10 en 11 oktober 2017

Geachte heer, mevrouw,

Het is ons een bijzonder genoegen u uit te mogen nodigen voor de feestelijke uitreiking van de FCE-, CAE- en EP-certificaten aan de leerlingen van de vierde klassen van het (tweetalig) vwo.

Deze uitreiking zal plaatsvinden in de aula van het Christelijk Lyceum, waarna er nog een hapje en een drankje klaarstaan in de tto-studieruimte. De officiële bijeenkomst vindt plaats in een aantal sessies. Hierbij gaan we uit van de voormalige 3-tto klassen:

3AT :              dinsdag 10 oktober, 15.30 – 17.00 uur

3AGT :            woensdag 11 oktober, 15.30 – 17.00 uur

3GT :              woensdag 11 oktober, 17.00 – 18.30 uur

De meeste TTO-leerlingen ontvangen tijdens deze ceremonie twee certificaten:

het First Certificate in English en het Junior Certificate van het Nuffic, waarmee zij de eerste drie leerjaren van hun tweetalige opleiding afronden.

Wij hopen u allen op dinsdag 10 of woensdag 11 oktober te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het TTO-team,

Mevr. J.M. de Gier
Teamleider bovenbouw vwo