4H/4V: grafische rekenmachine!

Zeist, juli 2017

Aan de ouders of verzorgers van de HAVO/VWO-leerlingen, die in de bovenbouw wiskunde A, B (VWO ook wiskunde C) in hun pakket hebben en de leerlingen.

Betreft: grafische rekenmachine Casio fx-9860 GII USB POWER GRAPHIC 2

Geachte heer/mevrouw, beste leerlingen

Leerlingen in de bovenbouw Havo en Vwo zijn verplicht om in de lessen wiskunde A , B (Vwo ook wiskunde C) over een grafische rekenmachine te beschikken.

Het is belangrijk dat alle leerlingen over het juiste type beschikken, namelijk

Casio fx-9860 GII USB POWER GRAPHIC 2 met examenstand:

OS 2.07 en hoger

Het is erg belangrijk dat deze machine wordt aanschaft. Voorgaande types van deze Casio fx-9860 GII missen de mogelijkheid de rekenmachine in de Examenstand te zetten, hetgeen voor toetsen op school en het Centraal Schriftelijk Eindexamen sinds 2017 verplicht is.

Op de site van onze boekendistributeur http://www.odj-edu.nl/ (OsingadeJong) kunt u de extra schoolspullen bestellen. De grafische rekenmachine staat hierop vermeld. Osingadejong stuurt u voor de bestelde materialen een rekening.

Maar het is ook mogelijk de grafische rekenmachine zelf in een winkel of bij een webwinkel te kopen. De aanschafprijs is ongeveer € 95 à € 115.

In de eerste lessen wiskunde in 4-Havo en 4-Vwo wordt het gebruik van de grafische rekenmachine met de leerlingen besproken.

Met vriendelijke groet, namens de sectie wiskunde,

W. Knaap
Sectieleider wiskunde