Eindejaarsbrief 2017

Zeist, 12 juni 2017

Betreft: informatie laatste schoolweken

Beste leerlingen,

Het aantal schoolweken voor de zomervakantie is inmiddels op een hand te tellen. Maar voordat de vakantie begint, gebeurt er nog een hoop op school. Daarover gaat deze brief. Ook blikken we vast vooruit op het nieuwe schooljaar.

Lees deze brief zorgvuldig door en kijk goed wat voor jou van toepassing is. Noteer belangrijke data in je agenda!

ALGEMEEN

 Laatste officiële schooldag

Vrijdag 7 juli is voor alle leerjaren de laatste schooldag. De laatste schoolactiviteit is voor alle leerlingen op vrijdag 30 juni.

Oproepbaar vanaf 3 juli

Alle leerlingen zijn in de week van 3 – 7 juli roostervrij. Zorg wel dat je bereikbaar bent! Het kan zijn dat we je vragen naar school te komen in verband met werk dat nog niet gedaan blijkt te zijn (bijv. de maatschappelijke stage, een handelingsdeel of praktische opdracht) of voor het afhandelen van andere zaken.

Inleveren bibliotheekboeken

Uiterlijk dinsdag 27 juni moeten alle geleende boeken zijn ingeleverd bij de bibliotheek.

Inleveren boeken Osinga

Donderdag 22 juni is de inleverdatum voor de examenkandidaten. Alle andere leerlingen leveren op maandag 26 juni en dinsdag 27 juni a.s. hun boeken in. Het inleverschema komt op de site te staan.

Controle en inname vinden plaats in de Kuil. Je ontvangt hierover een e-mail. Hierin staat een link naar het inleverformulier. Door hierop te klikken opent het formulier en kun je dit printen.

Je moet dit formulier meenemen op de inleverdag.

De boeken dienen op volgorde van het formulier zonder kaftpapier te worden ingeleverd.

De boeken worden bij het inleveren direct gescand. Boeken die niet of beschadigd zijn ingeleverd, worden in rekening gebracht.

Je kunt je pakket niet later dan de afgesproken datum op school inleveren! Na 16.00 uur moet je pakket door jou en/of je ouders zelf (op eigen kosten) worden gestuurd/gebracht naar Osinga (te Makkum).

Ben je het formulier toch vergeten? Dan kan je dit eenvoudig downloaden. Je hebt hiervoor wel je klantnummer en je postcode nodig.

Uitreiking rapport

Zit je in klas 1, 2, 3H of 3V? Dan word je donderdag 6 juli om 10.00 uur op school verwacht voor de afsluiting van het schooljaar met je mentor en het ophalen van je rapport. Op de site en op de borden staat vermeld in welk lokaal de afsluiting en rapportuitreiking plaatsvindt.

Let op: het is aan de mentor niet toegestaan het rapport aan een vriend of vriendin mee te geven. Het rapport wordt niet opgestuurd, tenzij een leerling is blijven zitten.

Zit je in klas 3T, 4H, 4V of 5V? Dan kun je je rapport printen via SOMtoday. Mocht je prijs stellen op een officieel rapport, dan kan dat vooraf worden aangevraagd bij mevrouw Van der Lee, leerlingadministratie, (l.vanderlee@clz.nl). Op donderdag 6 juli om 10.00 uur kan het rapport vervolgens worden opgehaald.

Kluisjes

Zorg dat je kluisje uiterlijk vrijdag 30 juni is leeggemaakt! De kluisjes dienen schoon achtergelaten te worden zodat de eventuele volgende gebruiker een frisse start kan maken.

ONDERBOUW

 Onderbouw klas 1, 2, 3H, 3A en 3TTO

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni hebben de leerlingen van klas 1, 2, 3H, 3A en 3TTO kortere lesdagen. Op deze dagen zullen de toetsen van de toetsdagen worden teruggegeven en nabesproken. Ook moeten dan de boeken worden ingeleverd volgens het afgesproken schema.

Activiteiten klas 1 en 2

Op woensdag 28 en donderdag 29 juni zijn er voor de leerlingen van de eerste en tweede klas excursiedagen en andere activiteiten gepland. Het programma wordt op de site van de school geplaatst.

Activiteit 3H3, 3A en 3TTO  

Klas 3 gaat op maandag 26 of dinsdag 27 juni waterskiën in Laagraven met aansluitend een barbecue. Je wordt via de mail nader op de hoogte gesteld.

Woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni zijn de leerlingen van het derde leerjaar bezig met het project Cross Your Borders. Neem die dagen je laptop mee!

Beslissingsvergaderingen

De beslissingsvergaderingen van klas 1 zijn op vrijdag 30 juni.

Voor klas 2 en 3H, 3V vinden de beslissingsvergaderingen plaats op maandag 3 juli.

 

3T + BOVENBOUW

 Toetsweek 3T + bovenbouw HAVO/VWO

Maandag 19 juni t/m dinsdag 27 juni is de toetsperiode voor klas 3T, 4H, 4V en 5V.

 Activiteit 3T

Zit je in 3T? Dan ben je woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni bezig met het project Cross Your Borders. Neem je laptop mee!

 Activiteiten klassen 4-HAVO en 5-VWO

Op woensdag 28 juni (9.00-16.30 uur) is de opstartdag voor het profielwerkstuk (PWS). Op donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni werk je, onder toezicht van een begeleider, verder aan hun PWS.

Activiteiten klas 4V

Op woensdag 28 juni heeft 4V een beachvolleybaltoernooi en op donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni zijn er workshops.

 Cijfers toetsweek 3T en bovenbouw

Leerlingen van 3T, 4H, 4V en 5V die hun gemaakte toetsen willen inzien, kunnen een afspraak maken met hun docent om tussen donderdag 29 juni en maandag 3 juli het gemaakt werk in te zien.

 Beslissingsvergaderingen

De beslissingsvergaderingen over de klassen 3T, 4H, 4V en 5V vinden plaats op dinsdag 4 juli.

Het nieuwe schooljaar

Op maandag 21 augustus start het volgende schooljaar. De leerlingen van klas 1 worden die dag uitgenodigd om de laptops op te halen. Informatie hierover komt via de mail.

Op dinsdag 22 augustus beginnen de lessen voor alle leerlingen uit klas 2 t/m 6. Leerjaar 1 heeft een introductieweek. Voor 4-havo is er een introductieprogramma. Voor 2TH en 3T is er een introductiemiddag. Verdere informatie over het nieuwe cursusjaar volgt in augustus.

Boeken schooljaar 2017-2018

Omdat de school een eigen boekenfonds heeft worden de boeken niet door de ouders/leerlingen besteld. Alle leerlingen ontvangen hun boeken per post op het huisadres.

Let op! Alle boeken moeten direct worden gekaft. In de werkboeken mag in principe niet geschreven worden.

Tenslotte maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om je sterkte te wensen met de laatste loodjes van dit schooljaar en je alvast een fijne vakantie toe te wensen!

Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

R.M. Bijeman, rector