Inleveren boeken juni 2017

Leerlingen die door omstandigheden het boekenpakket niet kunnen inleveren moeten het boekenpakket opsturen naar Osinga onze boekendistributeur.

Boekenpakketten kunnen alleen volgens rooster op  22 juni, 26 juni en 27 juni op school ingeleverd worden. Hiervan kan niet afgeweken worden.

De boeken kunnen onder vermelding van leerlingnaam en leerlingnummer verstuurd worden (plm. 7 euro) naar:

Osinga/CLZ
Oliemolen 2
8754 GH  MAKKUM